Αποκατάσταση Διατηρητέας κατοικίας στην Ύδρα

Μελέτη καί Επίβλεψη γιά τήν επισκευή καί μεταρρύθμιση συγκροτήματος ,δύο κτιρίων διαφορετικών περιόδων και μεγέθους ,στήν Υδρα.

Η επιθυμία ήταν να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του κατάσταση,αφού πρώτα αποκατασταθούν οι στατικές δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει απο  την χρόνια εγκατάλειψη του και να μετατραπεί  ξανά σε  κατοικία, με τις απαραίτητες μικροτροποποιήσεις, που υπαγορεύονται από τις  σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης και λειτουργίας.  

Τόπος
Ύδρα
Έτος που ολοκληρώθηκε
2005
Υπηρεσίες
Μελέτη και επίβλεψη
Κατάσταση έργου
Ολοκληρωμένο