Μουσείο Μπενάκη - Παράρτημα Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ - Επί τής οδού Κριεζώτου 3 στήν Αθήνα.

Νέα Μελέτη για την Επισκευή και Μεταρρύθμιση του κτιρίου, παράρτημα τού Μουσείου Μπενάκη.

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Τόπος
Αθήνα
Έτος που ολοκληρώθηκε
2004
Υπηρεσίες
Μελέτη και επίβλεψη
Κατάσταση έργου
Ολοκληρωμένο