Τριώροφο κτίριο γραφείων στό Αιγάλεω

 

 Το συγκρότημα βρίσκεται στη Λ. Κηφισού κι αποτελείται από δύο κτίρια. Το κυρίως κτίριο είναι τριώροφο και περιλαμβάνει χώρους γραφείων.  Το βοηθητικό κτίριο  είναι διώροφο και περιλαμβάνει χώρους συντήρησης και αποθήκευσης .  Στους υπόγειους χώρους των δύο κτιρίων, που επικοινωνούν μεταξύ τους και εκτείνονται πέραν του περιγράμματος των υπερκείμενων ισογείων ,βρίσκονται χώροι στάθμευσης , αποθήκες και οι απαραίτητοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  Η κατασκευή του συγκροτήματος ξεκίνησε το 2009 με την έκδοση οικοδομικής άδειας ,ενώ οι εκσκαφές ξεκίνησαν  το 2010. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2012 .Οι αρχικές εκσκαφές αποκάλυψαν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων και έναν πρωτοελλαδικό λαξευτό θαλαμοειδή τάφο . Η πλήρης αποκάλυψη και τακτοποίηση των ευρημάτων, καθυστέρησε την έγκαιρη εκκίνηση του έργου. Παράλληλα έγιναν τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική και στατική μελέτη του κτιρίου ώστε να ενσωματωθεί το σημαντικό εύρημα στο υπόγειο του κτιρίου, χωρίς να επιχωθεί.

Το κυρίως κτίριο εκτείνεται κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισού ,εκατέρωθεν ενός κεντρικού τριώροφου χώρου που περιλαμβάνει την είσοδο, το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τους ανελκυστήρες. Μέσω αυτού του χώρου εξασφαλίζεται, τόσο η κατακόρυφη επικοινωνία όσο και η επικοινωνία μεταξύ των γραφείων του κάθε ορόφου.

 

Τόπος
Λεωφ.Κηφισού ,Αιγάλεω
Έτος που ολοκληρώθηκε
2012
Υπηρεσίες
Μελέτη και επίβλεψη
Κατάσταση έργου
Ολοκληρωμένο