Γραφεία

Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη σε επίπεδο προμελέτης ,οριστικής μελέτης ,με έκδοση οικοδομικής άδειας και όλων των εγκρίσεων που είναι απαραίτητο να προηγηθούν (Σ.Αρχιτεκτονικής,Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων ,αρχαιολογία ,Δασαρχείο κλπ) καθώς και Μελέτης εφαρμογής .

Συνεχής συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Τοπογράφους μηχανικούς ,Πολιτικους μηχανικούς ,Μηχανολόγους μηχανικούς) καθώς και με τεχνικούς (διακοσμητές ,κηποτέχνες )σε όλα τα στάδια της μελέτης ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα και αρτιότερα το τελικό αποτέλεσμα.

 

JUMBO